האם מותר לרכב ציבורי לנוע בכל הנתיבים המסומנים בדרך?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: