האם מותר לרכב ציבורי לנוע בכל הנתיבים המסומנים בדרך?