האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: