רכב צולם כחוק כשהוא עובר עבירה. על מי חלה האחריות לעבירה?