כיצד ינהג נהג אוטובוס כאשר פורצת ברכבו תגרה בין הנוסעים?