כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

תמונה עבור שאלה 310