כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: