האם רשאי נהג מונית להעלות נוסעים בתחום התמרורים האוסרים עצירה או חנייה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: