נהג אוטובוס זעיר ציבורי החייב בהרכבת משקפיים או מכשירים אופטיים: