האם מותר לנהג אוטובוס לשוחח עם הנוסעים בזמן הנסיעה?