מה פירוש התמרור המוצב לפניך?

תמונה עבור שאלה 1289