מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?

תמונה עבור שאלה 1288