כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1150