האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?