מה הן הסכנות הצפויות בבלימת פתע בעת נהיגה באוטובוס?