אילו סוגי נסיעה מותר לעשות במונית, על פי רישיון מן המפקח על התעבורה?