האם מותרת הטענת מזוודות בתא הנוסעים באוטובוס?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: