ציין את המשפט הנכון לעניין הסעת נוסעים הנושאים נשק טעון: