אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: