כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?