איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?

תמונה עבור שאלה 694