לפי התקנה על שעות הנהיגה, האם טיפול במטען נחשב "נהיגה"?