באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?

תמונה עבור שאלה 370