מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?

תמונה עבור שאלה 216


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: