מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?

תמונה עבור שאלה 216