האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 155