נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?

תמונה עבור שאלה 1385