כיצד תפעל אם נורת מד חום המנוע מעידה על טמפרטורת מנוע גבוהה מן המותר?