מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?

תמונה עבור שאלה 1135