האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1134