כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1092