דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר לא יותר מ-12,000 ק"ג היא:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: