מאיזה משקל של גרור ושל נתמך חובה להתקין בהם בלם עצמאי?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: