מה פירוש הסימון על פני הכביש?

תמונה עבור שאלה 750