כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: