מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?