האם מותר להוביל מכולה ברכב שאינו מצויד בהתקן סגר סובב?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: