האם מותר להוביל מכולה ברכב שאינו מצויד בהתקן סגר סובב?