מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?