מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב?

תמונה עבור שאלה 518