באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: