מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?