האם מותר להוביל מכולה הבולטת מחלקו האחורי של הרכב?