האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?