מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?

תמונה עבור שאלה 510