בגרור או בנתמך יש להתקין על הדופן האחורית טבלאות מחזירות אור למטרות בטיחות. לפיכך, איזה מהמשפטים הבאים נכון?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: