איזה סוג רכב נראה בתמונה ומה אורכו המרבי המותר בחוק?

תמונה עבור שאלה 476