באיזה מספר מסומן אורך "שלוחה אחורית" ברכב?

תמונה עבור שאלה 442