על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:

תמונה עבור שאלה 441