על פי הקבוע בחוק, האם יש חשיבות למטען ולסידורו ברכב?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: