האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?