רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה: