באיזה מספר מסומן "רוחק הסרנים" ברכב הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 346